CôngbốlịchthiđấuVUG2017khuvựcHàNội

Chiều ngày 22/2/2017, tại phòng họp 26/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 62 Bà Triệu, Hà Nội đã diễn ra buổi Họp chuyên môn và công bố lịch thi đấu VUG 2017 khu vực Hà Nội.