Nếu đang ở giữa tuổi trẻ chông chênh, hãy nghe Đức Huy tâm sự để biết nên làm gì

Nếu đang ở giữa tuổi trẻ chông chênh, hãy nghe Đức Huy tâm sự để biết nên làm gì

Đức Huy: “Lúc chán nản hãy nghĩ về lý do bắt đầu theo đuổi ước mơ”.Nếu theo dõi Phạm Đức Huy từ lâu,