Tuyển Việt Nam lên đường đến Singapore: Phòng dịch chặt chẽ, mang thêm đồ ăn

Tuyển Việt Nam lên đường đến Singapore: Phòng dịch chặt chẽ, mang thêm đồ ăn

Đội tuyển Việt Nam di chuyển bằng hai xe buýt đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó 1 ngày, đội di chuy