CôngbốdanhhiệucánhânvàtậpthểxuấtsắcnhấtHPLS4tháng10

CôngbốdanhhiệucánhânvàtậpthểxuấtsắcnhấtHPLS4tháng10

Tiền đạo Phương “Vertu” của Top Group đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của HPL S4.