Suo Shuai: Sau Manchester United League, phòng thay đồ rất yên tĩnh.Mọi người đều thất vọng.

Suo Shuai: Sau Manchester United League, phòng thay đồ rất yên tĩnh.Mọi người đều thất vọng [Sepakbolacc]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 5: Manchester United đã bỏ lỡ nhà vô địch UEFA, vì vậy Shuai tiết lộ cảm xúc bị mất của phòng thay đồ sau trận đấu: “Sau trận đấu”, sau khi phòng thay đồ Gamethe yên tĩnh yên tĩnh.Mọi người đều thất vọng.Đây là bóng đá.Đôi khi