NguyễnTrãithắngđậmCocatrongngàyGiang”chề”rựcsáng

NguyễnTrãithắngđậmCocatrongngàyGiang”chề”rựcsáng

Chiều ngày 1/12, tại sân Thành Lâm, Dương Đình Nghệ, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa Nguyễn Trãi và Coca FC.

Việt”la”tỏasáng,NguyễnTrãiđánhbạiToànThắngKhươngThượng2-1

Chiều ngày 1/9, tại sân Thành Lâm Green Park, Dương Đình Nghệ, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa Nguyễn Trãi và Toàn Thắng Khương Thượng.