Nóng: VFF khẳng định chưa hết vé online, hệ thống vẫn tiếp tục mở bán

Nóng: VFF khẳng định chưa hết vé online, hệ thống vẫn tiếp tục mở bán

VFF thông báo vẫn còn vé online.Theo thông báo mới nhất của VFF, trong buổi sáng đã có gần 5.000 vé