Giaohữubóngđákỷniệm87nămtruyềnthốngngànhTuyêngiáo

Ngày 29/7/2017, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) và 72 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8), Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức giải bóng đã giao hữu giữa một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội.