Xie Hui: Wu Lei có thể chơi trong Đội mạnh châu Âu trong ít nhất 10 năm để vào World Cup Dukobola

Xie Hui: Wu Lei có thể chơi trong đội mạnh châu Âu trong ít nhất 10 năm để vào World Cup [Dukobola]: Gần đây, để đáp lại vấn đề của Wu Lei, “Agence France -Presse” đã phỏng vấn trợ lý huấn luyện viên của Thượng Hải Shanggang, XieHui, đất nước cũ.xie Hui nói rằng Wu Lei có khả năng chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.Anh ấy có thể