Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM

Công Phượng mất ngôi á quân giá trị chuyển nhượng khi ngoại binh chục tỷ cập bến CLB TPHCM

1. Jose Guillermo Ortiz – 715.000 USD (khoảng 16,5 tỷ đồng) – Giá trị cao nhất anh từng đạt được là